Typy zaburzeń psychicznych

Od wieków zaburzenia psychiczne wzbudzały w ludziach lęk, z tego też powodu najczęstszymi reakcjami na dziwaczne, anormalne zachowania były agresja i społeczne napiętnowanie. Przeważnie choroby psychiczne kojarzono ze złem, opętaniem przez nieczyste siły itp. Umysłowo zaburzonych uznawano za bezmyślne potwory i przetrzymywano w więzieniach, poddawano dotkliwym karom fizycznym. Dopiero od niedawna zaakceptowano fakt, że odchylenia psychiczne są formami chorób, którą należy odpowiednio diagnozować i na różny sposób leczyć.

Główne typy zaburzeń psychicznych to:

  • organiczne zaburzenia umysłowe – związane z trwałym lub czasowym uszkodzeniem mózgu albo jego wadliwym funkcjonowaniem, niektóre wiążą się ze choroby związane ze starzeniem się mózgu;
  • zaburzenia pod wpływem środków odurzających – związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i ich nadużywaniem;
  • zaburzenia seksualne – wszelkie zboczenia seksualne oraz problemy z zahamowaniami seksualnymi i zaburzeniami funkcjonowania w sferze seksualnej;
  • zaburzenia osobowości – najbardziej znane: osobowość narcystyczna, osobowość  antyspołeczna;
  • zaburzenia dysocjacyjne – zakłócenia  integracji tożsamości, świadomości oraz pamięci, np. amnezja, rozszczepienie osobowości;
  • zaburzenia lękowe – paniczny lęk, lęk bezprzedmiotowy, wszelkie fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
  • zaburzenia afetywne – psychoza dwubiegunowa, depresja jednobiegunowa;
  • schizofrenia – ciężka postać psychopatologii, o wielu typach i objawach;
  • zaburzenia pod postacią somatyczną – wszelkie, powstające bez wyraźnej przyczyny fizycznej, paraliże, bóle kończyn itp.
  • zaburzenia powstające w dzieciństwie – m. in. jąkanie, problemy behawioralne,  zaburzenia odżywiania u młodzieży (anoreksja, bulimia)

Badacze niejednokrotnie nie są zgodni co do przyczyn powstawania poszczególnych zaburzeń, istnieje także wiele typów terapii i zalecanych metod radzenia sobie z chorobami i sytuacjami kryzysowymi.

Chociaż choroby psychiczne zwykle kojarzymy z ludźmi, na podobne problemy, jak się okazuje, cierpią nasi pupile, spotykana również  depresja u zwierząt.